Megjelent: 1975 Kozmosz Könyvek
TÜKÖRAJTÓ A TENGERBEN folytatása: ANTIVILÁG (még nem jelent meg)

E kétkötetes mű egy óriási, bizarr szerelemről szól. Első részében a fiatal tudós lány, Oanna, Aquapolis létformájának lakója halálosan beleszeret a tengerből jött titánba, aki egészen más, mint a földi lények. Sok százezer évvel kultúráltabb és szépsége lenyűgöző. A tükörvilág, az antianyag géniusza felforgatja a mélytengeri város tiszta tudományra épült létformáját, és akaratlanul majdnem elpusztítja azt. Mágikus képességeivel, varázserejével és empátiájával azonban sikerül megmentenie a menthetetlent. Az izgalmas, drámai cselekmény lejátszódása után az idegent kísérletező társai „visszaemelik" saját közegébe.
E fantasztikus légkört élve, képzeletem izzásában merült fel e könyv második kötete. Nem hagyhattam félbe izgalmas történetét. Az akkori kultúrpolitika határozottan elutasította e merész, érdekes írói kísérletemet. Mégis kár lenne, ha regényem folytatását legalább e vázlatos formájában nem ismerhetnék meg a tudásra szomjas olvasóim.
„A tengerből jött embert" Oanna követi, egy olyan szédítően fejlett magasrendű szellemi kultúra kiterjedései közé, amelyben az ő lényének trombusa nemcsak számára, hanem az ott kibontakozott életforma utópisztikus egyedei számára is végveszélyt jelentenek.
E második rész olyan világot tár fel, amelyre megérett mai válságos korszakunk. Szokatlanul merész és telítve van örök kérdésekre adott feleletekkel. Meggyőződésem, e mű ezzel vált teljessé. Menedék nekem, és mindazoknak, akik keresik nyugtalan létünk gyógyító szérumait.